1. jarduera: Aurrezagutzak: basoa eta itsasaldea

1. IKT jarduera