4. jarduera: Gorputzek argiarekiko duten portaera

4. IKT jarduera